Avís legal i política de privacitat

Avís legal

Films Punt i Coma, proveït amb NIF/CIF 47640755-G, adreça Fontrodona 34 Baixos 08004 Barcelona, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d'Internet de www.filmspuntoycoma.com. Amb els límits establerts a la llei, Films Punto i Coma no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d' Internet. Els continguts i informació no vinculen Films Punt i Coma ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena ja que es tracta merament d' un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d'Internet www.filmspuntoycoma.coma pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Films Punto i Coma no pot controlar. Per tant, Films Punto i Coma no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Films Punt i Coma o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Films Punt i Coma.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Films Punt i Comaofrece a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades l'informem que, mitjançant l'emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Films Punt i Coma per tal de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-lo de les millores del lloc Web. Així mateix, l'informem de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant e-mail a: info@filmspuntoycoma.com o a l'adreça: c/Fontrodona 34 Baixos, Barcelona 08004.

Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD

Films Punt i Coma en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: www.filmspuntoycoma.com s'inclouen en els fitxers automatitzats específics d'usuaris dels serveis de Films Punt i Coma.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l' acompliment de tasques d' informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Films Punt i Coma.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l' únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Films Punt i Coma adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.

L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en l'esmentat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets pot realitzar-lo el mateix usuari a través d'email a:info@filmspuntoycoma.com o en l'adreça: c/Fontrodona 34 Baixos, Barcelona 08004

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Films Punt i Coma.

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

A Films Punt i Coma tractarem les teves dades personals recaptades a través del Lloc Web: www.filmspuntoycoma.com amb les següents finalitats:

1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través de www.filmspuntoycoma.com per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.

2. Tramesa d'informació sol·licitada a través dels formularis disposats en www.filmspuntoycoma.com

3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de www.filmspuntoycoma.com i del sector.

Et recordem que pots oposar-te a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l'adreça indicada anteriorment.

Els camps d' aquests registres són d' emplenament obligatori, essent impossible realitzar les finalitats expressades si no s' aporten aquestes dades.

Per quant temps es conserven les dades personals recaptades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanin la seva supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

1. La sol·licitud d'informació i/o la contractació dels serveis de Films Punt i Coma els termes i condicions dels quals es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.

2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t'informem posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d'estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d'una casella disposada a l'efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Films Punto i Coma llevat d' obligació legal.

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l' usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d' allotjament

compartit, Films Punt i Coma no es fa responsable de l'incompliment per part de l'usuari del RGPD.

Retenció de dades de conformitat a la LSSI

Films Punt i Coma informa que, com a prestador de servei d'allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l'origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d'aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzades en el marc d'una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així els requereixi.

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l' Estat es farà en virtut del que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets propietat intel·lectual

Films Punt i Coma és titular de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, industrial,»know how» i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web www.filmspuntoycoma.com i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.filmspuntoycoma.com sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del programari

L'usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per Films Punt i Coma, tot i ser gratuïts i/o de disposició pública.

Films Punt i Coma disposa dels drets d'explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L' usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos.

Per a tota actuació que excedeixi del compliment del contracte, l' usuari necessitarà autorització per escrit per part de Films Punt i Coma quedant prohibit a l' usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Films Punt i Coma assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d' una actuació negligent o maliciosa per la seva banda.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l'ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Films Punto i Comay , en particular de:

• La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.

• La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Films Punt i Coma resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.

• Els cracs, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.

• La recollida i/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa En Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.

• La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l'enviament de correu massiu no desitjat.

L'usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d'hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual,drets de tercers i protecció de menors.

L'usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'ordre públic, així com

principis universals d' ús d' Internet.

L'usuari indemnitzarà Films Punto i Coma per les despeses que generés la imputació de Films Punto i Coma en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l'usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d'una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

Films Punt i Coma realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l'esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. D'igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les esmentades dades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període del temps transcorregut des de l'última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Films Punt i Coma quan aquesta pèrdua sigui imputable a l' usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d' acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l' usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Films Punt i Coma

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. Films Punt i Coma no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat demanades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d' usuaris amb els quals existeixi una relació contractual prèvia, Films Punto i Comasí està autoritzat a l' enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de Films Punt i Coma que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l'usuari, després d'acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d'Atenció al Client.

contacte

info@filmspuntoycoma.com

+34 620 31 00 12

c/ Fontrodona 34 baixos Barcelona 08004 (Espanya)

© All Rights Reserved

Films Punto y Coma 2020